Žalúzia

Žalúzia je obľúbený doplnok strešných okien, pomocou ktorého môžeme regulovať množstvo dopadajúceho svetla do miestnosti.Zmenou uhla nychýlenia lamiel môžeme ovládať dopad slnečných lúčov, vďaka týmto vlastnostiam je žalúzia vynikajúci tianiaci nástroj.