Eurosušiaky

Hliníkovo-plastový eurosušiak novej generácie je závesný systém, ktorý predstavuje jednoduché, rýchle a bezpečné uchytenie k rámu okna.Inštaluje sa bez narušenia integrity plastového materiálu okna a jeho záruky.K ukotveniu sa využívajú odtokové kanáliky, ktoré zostávajú stále funkčné. Je vybavený nastavovacím prvkom pre nastavenie obdlžníkovej konštrukcie do vodorovnej polohy. Farba profilov - biela, plastových komponentov - čierna, kovových častí - strieborná.
Garantované zaťaženie až na 35 kg. 

 

 

Výhody eurosušiakov:
- 5 ročná záruka
- dlhá 50 ročná životnosť
- rozmerová presnosť
- vysoká pevnosť v ťahu
- nízka tepelná rozťažnosť
- nízke nároky na údržbu
- šetrí miesto v domácnosti
- odolnosť voči korózii
- UV stabilizované plastové časti

Vznik plesni.
Plesne patria k nežiadúcim javom zhoršujúcim klimatické prostredie v interiéri bytov. Najčastejšie sa tvoria v mieste kondenzácie vodných pár, ktoré vznikajú odparovaním, kúpaním, varením, sušením prádla (!)
K vzniku plesni zpravidla dochádza pri dosiahnutí určitého pomeru medzi povrchovou teplotou steny a relatívnou vlhkosťou vzduchu v miestnosti.

Základné podmienky pre vznik plesní:
- veľmi nízka povrchová teplota stien
- vysoká relatívna vlhkosť vzduchu
- nízka intenzita prírodného alebo núteného vetrania
- prítomnosť zdrojov vlhkosti v byte - varenie stravy, sušenie prádla 
Obyvateľ bytu môže podporovať vznik plesní uzatváraním ventilov kúrenia, intenzitou a spôsobom vetrania, intenzitou tvorby vlhkosti.

Okenné eurosušiaky na okná - prevencia proti plesniam...
Sušenie vypratého prádla prirodzeným spôsobom, pričom dochádza aj k vyvetraniu obytného priestoru je jedným z dôležitých opatrení, ktoré môžu vzniku plesní zabrániť. Samozrejme v spojení s ostatnými nutnými opatreniami, ktoré zabránia možnosti kondenzácie vodných pár na chladnejšom povrchu (regulácia vykurovacej sústavy, správny typ okien a ich spôsob osadenia, zaistenie výmeny vzduchu v miestnosti, obmedzenie zdrojov vodných pár a vlhkosti).