Fakro

Fakro je celosvetová značka výrobkov pochádzajúcich od súkromnej rodinnej firmy založenej v roku 1991, ktorej podieľníkmi sú občania z rôznych krajín: Anglicka, Rakúska, Španielska, Holandska, Írska, Nemecka, Poľska, Ruska a Maďarska. Je vedúcou firmou v mnohých krajinách a druhou najväčšou na svetovom trhu vo výrobe a predaji strešných okien so 17 % podielom na trhu.