Ukončenie značky Jolla

Dňom 30.6.2011 ukončila svoju činnosť značka Jolla, pod hlavičkou spoločnosti Vertec, s.r.o. Týmto sa  zrušila aj vzorkovňa na Južnej triede 82, pri katastálnom úrade v Barci. Všetko však bude pokračovať pod novou značkou a s novou vzorkovňou, ktorá bude bližšie k centru mesta.
Pôvodná webová adresa www.jolla.sk a www.jolla-zaluzie.sk ostáva naďalej v platnosti.